Hoppa till innehåll

Vår verksamhet

Här hittar du de olika delarna inom vår verksamhet.

Förskola kreativitet

Om verksamheten i sin helhet

Allt som barnen gör under dagarna på förskolan bidrar till deras lärande på olika sätt. Det kan vara socialt lärande, hur man umgås med kamrater och i grupp eller att lära sig en ny sång…

Förskola kreativitet

Likabehandlingsplan

Från 2006 – 04 – 01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67)…

Förskola kreativitet

Läroplanen

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande…

Förskola kreativitet

Så ser veckan ut

Samling är viktigt på förskolan. På samlingen får barnen undervisning i matematik, alfabetet, logik, empati, social samvaro lära sig att vänta på sin tur, lekar, ramsor och sånger efter årstider m.m…

Förskola kreativitet

Grovplanering

Allt som barnen gör under dagarna på förskolan bidrar till deras lärande på olika sätt. Det kan vara socialt lärande, hur man umgås med kamrater och i grupp eller att lära sig en ny sång…

Förskola kreativitet

Teman

Vi arbetar med Tema på förskolan. Temat kan vara samma hela terminen, läsåret eller 1-2 olika Teman per termin. Detta kan vara en saga, en bilderbok, naturen eller annat som kan vara aktuellt och väcka intresse och nya kunskaper i barnens värld…

Förskola kreativitet

Rutiner kring klagomålshantering

Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör…

Förskola kreativitet

Utflykter

Två gånger i månaden gör vi heldagsutflykter, med 2 åringarna och uppåt. Nu under Covid-19 så gör vi inga heldagsutflykter…