Hoppa till innehåll

Så kan en vecka se ut

Vi arbetar med Tema på förskolan. Temat kan vara samma hela terminen, läsåret eller 1-2 olika Teman per termin. Detta kan vara en saga, en bilderbok, naturen eller annat som kan vara aktuellt och väcka intresse och nya kunskaper i barnens värld. Dessa dagar kallar vi Temadagar och gäller både för Ugglan (barn 1-2 år) och Svalan (barn 3-6 år).

Löv från gården på förskolan Lille Katt i Täby

Vi kan också arbeta med mindre teman underterminen som t.ex. måla med olika tekniker, experiment, studera naturen m.m.

Ugglan har sin temadag måndagar kl 09.00.

Svalan har två temadagar i veckan – torsagar och fredagar kl 09.00

På tisdagar från kl 09.00 har vi utedag

OBS! Det är mycket viktigt att barnen är på förskolan i tid på sin Temadag kl.9.00 Så de inte missar sitt Tema den veckan. Barn som inte har temadag har utevistelse.

Onsdagar kl.13.30 Sångsamling

Fredag: Rörelselek/Gymnastik, både Ugglan och Svalan.

Samling är viktigt på förskolan. På samlingen får barnen undervisning i matematik, alfabetet, logik, empati, social samvaro , lära sig att vänta på sin tur, lekar, ramsor och sånger efter årstider m.m.

Vi läser Bilderböcker för barnen på samlingar och under veckan vid lämpliga tillfällen och när så barnen önskar det. Det är viktigt för deras framtida läsintresse samt för att ge näring åt deras lekar och tankevärld.

Att barnen får möjlighet till att öva på att ta ansvar är viktigt. Och på förskolan övar vi dels genom att barnen hjälper till att plocka undan leksakerna mellan aktiviteterna och även genom att dela ut mellanmålet från vagnen. Både Ugglan och Svalan övar på detta. Förutom att ta ansvar övar barnen dessutom sin motorik vid dessa tillfällen.

När vi har vintertid (ca mitten av oktober – april),Barnen går ut efter lunch och har mellanmålet inne. Vi går ut kl.15 och barnen hämtas då ute. De som går hem tidigast går ut först.

Om tiderna eller planeringen ändras meddelar vi er.

Sommartid (ca mitten av maj – mitten av oktober). Barnen går ut efter lunch och har mellanmålet inne eller ute . Barnen hämtas utomhus kl. 15.00.

Angivna tider nedan är ca-tider. Ibland kan det bli fördröjningar av olika skäl och händelser. Vintertid tar det även lite mer tid för barnen att klä på/ av sig ytterkläderna.

Vid otjänligt väder, har vi aktiviteten eller Temat inomhus.

Samling innebär undervisning, t.ex. Matematik, Alfabetet, Logik, Empati, Social Samvaro, Lekar, Sånger och Ramsor efter årstiden m.m.

Handtvätt enligt rekmendationer.

Under Covid – 19 tiden är vi extra noga med barnens handtvätt. Barn och pedagoger tvättar händerna när de kommer till förskolan på morgonen. Före frukt, lunch, mellanmål och givetvis efter toalettbesök, tvättar både barn och alla vuxna på förskolan regelbundet händerna.

Barnens vecka på förskolan:

Måndag: 07:00- 07.30 fri lek inne, fritt vald aktivitet.

07:30 – 08.00 Frukost

8.15 Barn och pedagoger plockar undan leksakerna tillsammans. Sedan klär vi på oss och går ut.

08:30 – 09:30 Utomhuslek, städa plocka leksaker innan vi går in.

09:00 Ugglan börjar sin temadag

9:45 – 10.30 Ugglan handtvätt, äter frukt, har samling, blöjbyte kl.10.30.

9.30 – 10.30 Svalan handtvätt, äter frukt, Samling

10:50 Handtvätt

11.15 Lunch

11.45 Ugglan Vilar

12.00 Svalan har fri utelek på gården.

13.00 Går in, handtvätt, klä av ytterkläder. Vid mellanmål ute, handtvätt ute ca kl 14.15.

14.15 Mellanmål

Ca 14.45 Blöjbyten, handtvätt och förberedelser för att gå ut.

Ca 15.00 – 17.00 Barnen leker ute och hämtas ute kl.15.00. .

Vintertid: Går ut kl. 15.00 De som går hem tidigast går ut först.

Tisdag: 07:00- 07.30 fri lek inne, fritt vald aktivitet.

07:30 Barn och pedagoger plockar undan leksakerna tillsammans. Sedan klär vi på oss och går ut.

08:00 – 09:00 Utomhuslek, städa plocka leksaker innan vi går in.

09:00 Ugglan har sin utedag

10.30 Ugglan handtvätt, blöjbyte kl.10.30.

9.30 – 10.30 Svalan handtvätt, äter frukt, Samling

10:50 Handtvätt

11.15 Lunch

11.45 Ugglan Vilar

12.00 Svalan har fri utelek i lekparken eller på gården.

07:00- 07.30 fri lek inne, fritt vald aktivitet.

07:30 – 08.00 Frukost

8.15 Barn och pedagoger plockar undan leksakerna tillsammans. Sedan klär vi på oss och går ut.

08:30 – 09:30 Utomhuslek, städa plocka leksaker innan vi går in.

09:00 Ugglan börjar sin temadag

9:45 – 10.30 Ugglan handtvätt, äter frukt, har samling, blöjbyte kl.10.30.

9.30 – 10.30 Svalan handtvätt, äter frukt, Samling

10:50 Handtvätt

11.15 Lunch

11.45 Ugglan Vilar

12.00 Svalan har fri utelek på gården.

13.00 Går in, handtvätt, klä av ytterkläder. Vid mellanmål ute, handtvätt ute ca kl 14.15.

14.15 Mellanmål

Ca 14.45 Blöjbyten, handtvätt och förberedelser för att gå ut.

Ca 15.00 – 17.00 Barnen leker ute och hämtas ute .

Vintertid: Går ut kl. 15.00 De som går hem tidigast går ut först.

Onsdag: 07:00- 07.30 fri lek inne, fritt vald aktivitet.

07:30 Barn och pedagoger plockar undan leksakerna tillsammans. Sedan klär vi på oss och går ut.

09.00 Börjar gå iväg för utedag till lekpark, skogen, promenad. Tvättar händer, äter frukt.

10.30/10.45 Åter förskola, blöjbyten, handtvätt

11.15 Lunch

11.45 Ugglan Vilar

12.00 Svalan har fri utelek på gården.

13.00 Går in, handtvätt, klä av ytterkläder. Vid mellanmål ute, handtvätt ute ca kl 14.15.

13.30 Sångsamling

14.15 Mellanmål

Ca 14.45 Blöjbyten, handtvätt och förberedelser för att gå ut.

Ca 15.00 – 17.00 Barnen leker ute och hämtas ute .

Vintertid: Går ut kl. 15.00 De som går hem tidigast går ut först.

Torsdag: 07:00- 07.30 fri lek inne, fritt vald aktivitet.

07:30 – 08.00 Frukost

8.15 Barn och pedagoger plockar undan leksakerna tillsammans. Sedan klär vi på oss och går ut.

08:30 – 09:30 Utomhuslek, städa plocka leksaker innan vi går in.

9:30 – 10.30 Ugglan handtvätt, äter frukt, har samling, blöjbyte kl.10.30.

9.30 – 10.30 Svalan handtvätt, äter frukt, Samling

10:50 Handtvätt

11.15 Lunch

11.45 Ugglan Vilar

12.00 Svalan har fri utelek på gården.

13.00 Går in, handtvätt, klä av ytterkläder. Vid mellanmål ute, handtvätt ute ca kl 14.15.

14.15 Mellanmål

Ca 14.45 Blöjbyten, handtvätt och förberedelser för att gå ut.

Ca 15.00 – 17.00 Barnen leker ute och hämtas ute .

Vintertid: Går ut kl. 15.00 De som går hem tidigast går ut först.

Fredag: 07:00- 07.30 fri lek inne, fritt vald aktivitet.

07:30 Barn och pedagoger plockar undan leksakerna tillsammans. Sedan klär vi på oss och går ut.

08:00 – 09:00 Ugglan Utomhuslek

09.00 – 9.45 Svalan hel/halv grupp Tema inne /ute

9.15 – 10.30 Ugglan handtvätt, äter frukt och har sen rörelsestund, blöjbyte kl.10.30.

9.30 – 10.30 Svalan handtvätt, äter frukt, Mini-röris gympa

11.15 Lunch

11.45 Ugglan Vilar

12.00 Svalan leker inne efter lunch på fredagar.

14.15 Mellanmål

Ca 14.45 Blöjbyten, handtvätt och förberedelser för att gå ut.

Ca 15.00 – 17.00 Barnen leker ute och hämtas ute .

Vintertid: Går ut kl. 15.00 De som går hem tidigast går ut först.

Om ni har några frågor angående barnens vecka, tider, verksamhet eller något annat hör av er till Henrietta Lindgren förskollärare/rektor på förskolan tel nr: 08 – 792 30 12.

Den gällande veckoplaneringen och grovplaneringen finns på Tyra så att föräldrarna kan se.

Där finns även tema, kalender, månadsbrev, utflykter att titta på.