Hoppa till innehåll

Så kan en grovplanering se ut

Barnen på Lille Katt är indelade i två olika grupper som heter Ugglan (barn 1-2 år) och Svalan (barn 3-6 år).

Löv från gården på förskolan Lille Katt i Täby

För närvarande är barnen i Svalan 3-5 år. Dessa grupper har varsin samling för att barnen skall kunna öva på sånger, lekar, turordning, bokstäver, siffror och allt möjligt annat på sin nivå. De har även aktiviteter under veckan på sina Temadagar i hel eller halvgrupp.

Det är viktigt att barnen är i tid på förskolan på temadagar så de inte missar undervisning, skapande eller lek i sitt tema.

Ugglan har sin Temadag på måndag kl. 9.00 och Svalan på torsdag och fredag kl. 9.00

På vårt Tema arbetar Ugglan fortsatt Tema ”Babblarna”. Dessa figurer känner många barn väl till och tycker om. Och Temat bjuder in till kunskap på många plan och lärande genom undervisning.

Och Svalan kommer att fortsatt arbeta med Tema Årstider och även Kretslopp. Och även där kommer vi att arbeta brett under terminerna för att erbjuda barnen undervisning och nya kunskaper.

Båda Ugglan och Svalan kommer även att arbeta med lite andra saker på Temadagarna också för att erbjuda variation och ökat lärande. Detta kommer ni att kunna följa i Tyra då vi lägger in bilder och informerar er om vad barnen har arbeat med under terminerna.

Barnen kommer också fortsatt att tvätta händerna noga flera gånger under dagen, likaså när när de kommer till förskolan på morgonen vilket också är enligt riktlinjerna från FHM.

Under teman, samlingar m.m kommer vi att väva in Förskolans Läroplan, Lpfö-18 som vi arbetar efter. Denna hittar ni på Skolverkets hemsida, Skolverket.se för att läsa eller trycka ut.

Tisdagar kl. 9 har Ugglan nu sin utedag då de är ute längre, går på promenad, till lekparken eller kanske till skogen eller annat. Det är då viktigt att barnen är på förskolan senast kl.9.00 med alla ytterkläder klara om det behövs. Så att vi hinner gå iväg innan lunchen. Ibland skall de ha mat med sig på utflykten och då skriver vi det på Tyra i god tid.

Onsdagar kl. 9.00 har Svalan utedag då vi går till en lekpark eller annat område utomhus. Det är då viktigt att barnen är på förskolan senast kl.9.00 med alla ytterkläder klara om det behövs. Så att vi hinner gå iväg innan lunchen. Ibland skall även de ha mat med sig på utflykten och då skriver vi det på Tyra i god tid.

Vi har samlingar tre dagar i veckan måndag, tisdag och torsdag i respektive grupp Ugglan och Svalan. Vilken leds av en pedagog och barnen har då undervisning i matematik, alfabetets bokstäver, sånger, ramsor och lekar m.m.

fredagar har barnen rörelse genom Rörelselek och/eller Mini-rörisgympa. På rörelselek använder vi sånger och rörelser från vår Lärplatta (Ipad) eller Mini-rörisgympa med Friskis och Svettis barngymnastik på cd med pigga sånger och musik och en röst som ger instruktioner till rörelserna. Vi avslutar med vila på en kudde i några minuter med lugn musik för att varva ner.

Vi kommer att gå iväg på Musikteater när det erbjuds. Det är Täbykyrkan som sjunger och spelar för barnen med aktuella teman som höst, vinter, jul och vår t.ex. Det brukar vara mycket uppskattat och barnen kan alltid vara delaktiga i föreställningen genom sånger och rörelser bl.a.

Tyra-appen som alla föräldrar har tillgång tillär också barnens portfolio där ni kan trycka ut bilder på en skrivare för att följa barnens utveckling och dagar på förskolan. Pedagogerna dokumenterar samlingar, teman och utflykter m.m. och lägger in dessa på Tyra-appen. På den appen kan ni även hålla kontakt med pedagogerna på förskolan som ansvarar för ert barns grupp. För Ugglan: Anette, För Svalan: Henrietta. Även övriga pedagoger på förskolan samt huvudmannen Irma kommer att använda Tyra.

Om behöver ytterligare information så vänd er gärna till oss pedagoger.

Med vänliga hälsningar Henrietta och övriga pedagoger på förskolan.

Den gällande grovplaneringen och månadsbrevet finns på Tyra så föräldrarna kan se.

Där finns även gällande Temat, kalendern, utflykter och teaterbesök.