Hoppa till innehåll

Klagomålshantering

Om Du som förälder har klagomål på Förskolan Lille Katt i Täby AB används nedanstående arbetsgång.

Löv från gården på förskolan Lille Katt i Täby

Steg 1

Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör.

Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med Rektor/förskolläraren på avdelningen. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2

Ledning/Rektor tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktar Rektor/förskollärare berörd personal för att få dess syn på sakfrågan.

Rektor/förskolläraren ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar

Steg 3

Är du ej nöjd efter steg 2 kontaktar du ledningen igen som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal.

Kontakta oss via mail eller telefon.

Steg 4

Om du inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du ta kontakt med kommunen via mail.

Du kan skicka in ditt klagomål på fristående verksamhetsutövare via e-post:

barnomsorg@taby.se

Mail: lillekatt2@hotmail.com

Telefon: Rektor/förskollärare 08- 792 30 12

Mobil: utförare (Ledningen)  0708 43 09 51

Samtliga samtal dokumenteras.