Lille Katt

Lille Katt Din Förskola

i Täby

 Ditt trygga alternativ.

 Välkommen!

Öppettider 07.30 - 17.00.

 

 

Ansöka till förskolan? På Täby kommuns sida för barnomsorg.

 

 

 

Välkommen till Förskolan Lille Katt som ger ditt barn en trygg och familjär barnomsorg. Vi är belägna i Roslags Näsby nära Roslagsbanan med närhet till bra kommunikationer men ändå lite avskilt. Vi har rymliga ljusa lokaler med en egen inhägnad gård.

Vi är en förskola med en mindre barngrupp. Våra barn 1-2 år kallas för Ugglan och våra barn 3-5 år kallas för Svalan.

Vi har en låg personalomsättning och en hög personaltäthet. Vi är 5 pedagoger som arbetar med barnen i centrum under dagen.

Vi har en egen trevlig inhägnad gård där barnen kan leka tryggt. Barnen kan spela fotboll,l  gräva i sand och som även inbjuder till fantasifulla lekar. Vi har även två små backar där barnen kan åka pulka på vintern. Vi har flera närliggande lekparker som vi ofta besöker samt även en liten skog där barnen kan uppleva genuin naturmiljö.

 

  Vi lägger en stabil grund till bra matvanor

Vi använder oss av en utmärkt cateringfirma som är speciellt inriktad på förskola och skola. De använder ekologiska råvaror till maten så långt det är möjligt Barnen bjuds på god mat med ett varierat grönsaksutbud och nybakat bröd varje dag. Vi spelar lugn klassisk musik under våra måltider.

 

  • Vi erbjuder frukost fram till kl. 8.00 för dem som vill.

 

  • Vi äter frukt 2 gånger per dag en gång på förmiddagen och sedan till mellanmålet på eftermiddagen.

 

  • Vi får rikligt med varierade grönsaker till vår lunch alla dagar.

 

  • Mellanmålet består av frukt, färskt nybakat bröd (av ekologiskt mjöl) och pålägg.

 

  • Barnen hjälper till att duka en vecka i taget, både Ugglan och Svalan.

 

 Lärande

Allt som barnen gör under dagarna på förskolan bidrar till deras lärande på olika sätt. Det kan vara socialt lärande, hur man umgås med kamrater och i grupp, att lära sig en ny sång eller räkna till 10. Eller att lära sig att det är roligt att lära sig nya saker och se att man kan något nytt som man inte kunde förut som att springa, eller kunna gunga själv. Ett lärande på sin egen nivå och efter egna interessen och förmågor.

 

Leken

Leken är väldigt viktig för förskolebarnen och de har även gott om tid till fri lek under dagen. Vi leker även regellekar, sång och rörelselekar på samlingen. ”Leken är viktig för barns utveckling…I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016.

 

 Rörelse

Ugglan har rörelse till musik varje vecka och övar då med olika sånglekar som är intressanta för barnen och som övar deras grovmotorik och perception.

Svalan använder sig av Friskis och Svettis ”Mini-röris” gympa varje vecka. Det är barngymnastik med allsidiga rörelser till pigg och glad musik som även övar barnens perception då de lyssnar på instruktioner om hur övningarna skall göras.

När det är fint väder har vi gympa ute och leker då med bollar och frisbee och övar att putta med klubbor i landhockey.

 

Sångsamling

Vi har sångsamling en gång i veckan då alla barnen deltar tillsammans. Barnen väljer sånger eller sånglekar via egna förslag, sångkort eller ur vår sångbok som spelar melodier. Vid denna aktivitet uppmuntas barnen till att öva på turtagning och att lyssna på andras förslag samt även att kunna tala inför en grupp och att finna detta naturligt. Barnen uppskattar att välja sina favoritsånger och sjunga dem tillsammans med sina kompisar. Barnen sjunger även på våra samlingar flera dagar i veckan.

 

 Skapande

Vi har temaveckor med skapande och även efter lunch och vila varje dag då barnen kan måla, rita, arbeta med papper, tyg, pärlor, sy, klippa och klistra, trolldeg eller annan skapande aktivitet som de väljer. Skapande är bra för fantasi, finmotorik och lärande. Det är positivt att barn ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer …” Lpfö98/2016, samt även att arbeta och lära sig att skapa i olika tekniker, färger och nyanser samt med olika material för att ha en bred palett av möjligheter.

 

 Närmiljö och natur

Vi har flera lekparker runt vår förskola som vi lätt kan komma till och som erbjuder en fin miljö för bollekar, frisbee och lek och spring. Vi har även en kortare promenad bort till en liten skog som vi kallar Kokkolokkoskogen där barnen kan få uppleva en genuin skogsupplevelse på ett tryggt vis. Där finns stigar, spännande stora stenar och sluttningar att klättra på samt spännande saker att se på som finns i naturen. Där finns även bär att plocka sommar och höst till barnens stora förtjusning. Vi tar alltid med oss frukt och vatten när vi går dit och ibland har även ätit lunch där.

 

Matematik

Vi arbetar med matematik på samlingarna och på temaveckor samt även under dagen på förskolan vid tillfälle då möjligheten dyker upp, anpassat till barnens intresse, ålder och förmåga. Det är viktigt att barnen ”utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp…samt utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.” Lpfö98/2016. Det är bra att lära sig de första grunderna i matematik på ett lekfullt sätt för att ha en positiv inställning till ämnet från början.

 

Språk och Alfabet

Att läsa sagor är roligt och spännande och utvecklande för språket och fantasin. Öva alfabetet, bokstaven Ee behöver hitta sin Eelefant. Barnen övar alfabetet genom att fiska djur och bokstav som börjar på samma, Och sedan sätter barnet upp paret på vår flanotavla. Vi övar på alfabetets bokstäver på flera olika sätt och vi sjunger även en alfabetssång. Att lära sig vad bokstäverna heter är viktigt men det viktigaste är att lära sig deras olika ljud eftersom det är det man behöver för att ”knäcka läskoden” senare när barnet börjar i grundskolan. Och vi övar bokstävernas namn och ljud parallellt på ett lekfullt vis på samlingar och teman.

 

 

Naturvetenskap

Vi har en hylla med aktiviteter med magneter, att väga, mäta, och hälla som barnen kan använda efter lunch och vila under dagen. Bra för motorik, logik och skaffa kunskaper. Vi har även temaveckor med naturvetenskap då vi samtalar om t.ex. rymden och tittar i böcker om ämnet, gör naturvetenskapliga experiment, men det kan även inbegripa skapande och lek.

 

Miljöarbete

För oss är det viktigt att barnen är insatta i miljöarbete, att det är betydelsefullt med återvinning och att man skall ha respekt för naturen. Att plocka upp efter sig i sin omgivning och ute i skog och mark. Ha kunskap och förståelse om betydelsen av rent vattnen och var det kommer ifrån. Vi sopsorterar på förskolan och Svalanbarnen är med och sorterar ut återvinningen till rätt behållare. Vi samtalar även om detta på samlingen och ibland på temaveckor.

 

Portfolio

Vi använder oss av portfolio på Lille Katt. Ett bra sätt att uppmärksamma barnen på vad de har lärt sig, vad de kan och de olika aktiviteterna de har gjort på förskolan under året. Portfolion blir som en minnesbank barnen kan titta i, samtala om, och om de får titta i sina kompisars.

 

 Läroplanen är viktig för barnens lärande

Vi tar alltid ut minst tre mål ur Läroplanen för förskolan Lpfö98/2010 varje läsår. Vi väljer målen utefter vad som är viktigt att arbeta med för barnen just nu och som gynnar deras utveckling. Läroplanen är det instrument som är vägledande för allt vårt arbete på förskolan. Ni hittar Läroplanen under en egen flik i vänstra sidospalten.

 

Tema

Vi arbetar med kortare teman under terminerna som härrör från samtal med barnen då vi frågar dem vad de skulle vilja ha som teman och vad de är intresserade av. Vi frågar även er föräldrar via en enkät om era tankar och önskemål om vilka teman ni skulle önska för era barn. Samt att pedagogerna funderar över vad som skulle vara lämpligt, utvecklande och spännande för barnen att arbeta med under terminen och läsåret. Vi brukar börja terminen med ett tema om en sagobok som vi arbetar med på olika sätt.

 

Vi håller öppet planeringsdagarna då vi hyr in vikarier så dagen kan fortlöpa som vanligt.

Förskolan en plats där lärande och lek bildar en helhet.

 

Ansökan till förskolan? På Täby kommuns sida för barnomsorg.

 

Våra öppettider: 07.30-17.00. Vid andra behov

Ring 08-792 30 12. Irma eller Henrietta.

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

VERONICA | Svar 11.09.2018 15:42

Hej vill ansöka om att få jobba där 072 5825473

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.09 | 15:42

Hej vill ansöka om att få jobba där 072 5825473

...
05.12 | 11:39

Jätte fint

...
05.12 | 11:38

Fint

...
28.06 | 14:33
Läroplanen har mottagit 2
Du gillar den här sidan