Teman

Tema för läsåret 2019-20

Det här läsåret kommer förskolan att satsa på att arbeta med sagan som tema och i huvudsak ”Sagan om Vanten”. Här har vi funnit att barnens stora intresse för djur passar mycket bra. I sagan kommer vi att arbeta med att undervisa och möta barnens intresse för många ting i tillvaron. Vi arbetar samtidigt med Läroplanen för förskolan Lpfö-18 som grund i både tema och all annan verksamhet på förskolan. Och vi kommer även att väva in Alan ”Bishops 6 matematiska aktiviteter” i temat och vid andra aktiviteter. Bishop fann att matematik fanns i alla kulturer världen över och att även yngre barn kan arbeta med matematik om det sker under lekfulla former och med konkret material. ”Bishops 6 matematiska aktiviteter” spänner över områdena:

  • Förklaring och argumentation: ger svar på frågan ”Varför”, handlar om hur vi förstår vår omvärld och hur vi ger mening åt våra upplevelser. Ger barnen möjlighet att förklara och ge teorier till varför olika saker är si eller så, förklara och reflektera.

 

  • Lokalisering, rumsuppfattning: Svarar på frågan ”Var”, att hitta och orientera sig i rummet, ute och inne. Handlar om hur vi förhåller oss och beskriver vår rumsliga omvärld. Är något högt uppe eller lång ner tex. Vågar jag klättra ner från bänken, trädet, eller är det för högt för mig. Är något nära eller långt bort?

 

  • Design, form och mönster: Svarar på frågor om ”Vad”, denna matematiska aktivitet handlar om att tillverka, beskriva och ge form åt objekt, saker. Vi tar ett naturligt objekt som trä, sten, papper, trolldeg osv. och formar till något annat, problemlösning. Aktiviteten ”Design” innefattar även att skapa mönster och symmetri. Med mönster menas här även att lägga föremål i en rad i en viss ordning och sedan lösa problemet. Vilken färg, mönster eller form kommer härnäst?

 

  • Räkna: Att räkna antal, ordningstal och förstå begreppet mängder, samt att kunna dela upp mängder i två eller tre grupper, division. Barn behöver ges möjlighet att delta i många situationer där räkna ingår för att utveckla sin förmåga. Sjunga räknesånger, lekar, räkneramsor och att tal kan delas upp som fem i tre och två tex, samt 10 kompisar. Lära sig matematiska begrepp som ”få, färre, färst, många fler, flest”, exempelvis under lek, samlingar och aktiviteter.

 

  • Mäta: Besvarar frågan ”hur mycket”? Det handlar om att jämföra saker och kanske sätta dem i ordning, och även i stigande eller fallande storleksordning. Mäta dockor, bilar och nallebjörnar med hjälp av kaplastavar, klossar eller lego. Mäta samma sak och se att det blir olika och så småningom inroducera måttband och linjaler.

 

  • Lekar och spel: Leken är central på förskolan och all undervisning förväntas genomföras i lekens tecken. Leka affär och använda ”pengar” för att betala. Allt på första hyllan kostar 1 kr och allt på andra hyllan kostar 2 kr, tredje 3 kr och hur mycket blir allt tillsammans? Använda sig av tärningar och räkna med dem och lära sig ”subitisering”,d.v.s att direkt se ett antal utan att behöva räkna det. Spela spel och gå åt något håll ett visst antal steg övar barnets matematiska förmåga. Hitta fler lekar där siffror, antal, mätning, jämföra, likheter olikheter eller vägning ingår på något vis.

 

Detta är i stora drag planeringen för vår verksamhet under detta läsår och vi kommer att berätta och dokumentera barnens aktiviteter i Tyra-appen vartefter så att ni kan ta del av det. Vi kommer därmed inte att fastlägga vid vilket datum vi kommer att arbeta med de olika tema-aktiviteterna, eftersom vi har uppfattat att det stressar barnen att snabbt hoppa mellan olika aktiviteter utan att ha tillräklig tid att smälta och bearbeta sina nya kunskaper.

Mvh Henrietta och övriga pedagoger

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.09 | 15:42

Hej vill ansöka om att få jobba där 072 5825473

...
05.12 | 11:39

Jätte fint

...
05.12 | 11:38

Fint

...
19.04 | 01:01
Grovplanering har mottagit 1
Du gillar den här sidan